A A A

Privacy verklaring

In dit privacy statement wordt beschreven hoe ONS en de Winkel van de Nostalgie (onderdeel van ONS) met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik persoonsgegevens door ONS
De door de u verstrekte persoonsgegevens zullen door ONS worden verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken (bijvoorbeeld: prijsvragen, abonnementen, nieuwsbrieven, promotionele acties en/of kansspelen, deelname aan programma’s, e-commerce activiteiten, gaming, inzending van foto’s en video’s, evenementen etc.), alsmede voor statistische analyses.
Uw persoonsgegevens worden door ONS ook gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van ONS, waaronder begrepen het verstrekken van informatie – onder meer in de vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zal worden toegestuurd – over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die door ONS worden aangeboden. Daarnaast kan ONS indien u daartoe toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en kortingen van derden, die mogelijkerwijs interessant voor u zijn. ONS kan ten behoeve van de hiervoor beschreven marketingdoeleinden, en tevens om uw profiel te optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over u heeft vergaard, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of uw klikgedrag op de websites van ONS, zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
ONS kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan organisatoren van evenementen, e-commerce partners en productiebedrijven. Deze derden krijgen dan de beschikking over uw persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de activiteiten.
Indien ONS een activiteit (programma, prijsvraag, actie) tezamen met een andere partij organiseert, bijvoorbeeld een sponsor of adverteerder, kan ONS de gegevens die zij van u ontvangt met betrekking tot die activiteit, met deze andere partij delen om u te benaderen ten behoeve van die activiteit, danwel soortgelijke activiteiten.
Tenslotte kan ONS de gegevens die zij van u ontvangt ter beschikking stellen aan een adverteerder ten behoeve van direct marketing doeleinden indien u daartoe toesteming heeft verleend.

Melding CBP en recht op verzet
ONS zal zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage, onder meldingsnummer 1107095.

Overdracht activiteiten
Indien (een onderdeel van) ONS een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een onderdeel van) ONS wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Cookies
Wat doen cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Door ONS, en/of door derden, kan zo informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Voor zover ONS met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt ONS die conform de bepalingen van het privacy statement.

Welke cookies gebruikt ONS
ONS maakt op al haar websites, gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. ONS plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor ONS, worden door ONS op uw computer opgeslagen en alleen ONS heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door ONS bijvoorbeeld gebruikt om u taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt. Er worden ook door derden cookies geplaats via de websites van ONS, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat PMS geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze ‘third party cookies’. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld third party cookies plaatsen om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, zodat ze gericht een advertentie kunnen plaatsen. Deze advertenties zijn nodig om de websites van ONS gratis aan te kunnen bieden aan consumenten. Daarnaast maakt ONS gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt ONS in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites van ONS geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Na het uitschakelen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website.

Open ID
Partners van ONS kunnen OpenID aanbieden. OpenID is een herkenningsmechanisme dat het voor u mogelijk maakt om, nadat u eenmaal bij ONS bent ingelogd, vanuit een van de websites van ONS een website van een partner te bezoeken, zonder dat u daarvoor opnieuw hoeft in te loggen. ONS kan aan een partner die gebruik maakt van OpenID persoonsgegevens van u verstrekken. ONS zal echter niet meer persoonsgegevens aan een partner verstrekken dan nodig is om u direct en optimaal gebruik te laten maken van de website van zo’n partner.
Indien u geen (commerciële) informatie meer van ONS wenst te ontvangen over de producten en diensten van ONS of die van anderen, dan kunt u dat hier aangeven. Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop ONS met persoonsgegevens en/of cookies omgaat, kunt u contact opnemen met ONS.

Wijzigingen Privacy en Cookie Statement
ONS behoudt zich het recht voor haar privacy en cookie statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy en Cookie Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.